Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych  i Penitencjarnych  zostało utworzone w Instytucie Nauk
o Wychowaniu w roku akademickim 2019/2020, jako sekcja istniejącego Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.   Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, szczególnie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej jako nauki oraz jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym, w instytucjach zamkniętych, prowadzenie badań, projektów naukowych i profilaktycznych.

Zarząd KNPRIP

Przewodnicząca: Kinga Tupiec

Z-ca przewodniczącej: Justyna Kita

Skarbnik: Sylwia Bielak

Animator i osoba do kontaktu: Klaudia Jargiłło-Guguła

Opiekun Koła: dr Magdalena Lubińska-Bogacka (kontakt: magdalena.lubinska-bogacka@up.krakow.pl),

pok. 421, ul. Ingardena 4

Archiwa