Przejdź do menu Przejdź do treści

Wolontariat AGAPE

Wolontariat Studencki Agape działa od 2003 roku, wieloletnią opiekę nad nim sprawowała dr Maria Jordan. Obecnie funkcję opiekuńczą pełnią: dr Katarzyna Sygulska i mgr Katarzyna Zaremba.

Zarząd Koła Studenckiego:

 •  Katarzyna Stasicka (przewodnicząca),
 •  Łukasz Śliwoń (zastępca przewodniczącego),
 •  Wiktoria Stopka (sekretarz),
 •  Aleksandra Magiera (skarbnik)

Do celów Koła należą:

 • bezinteresowna pomoc potrzebującym,
 • oferowanie wsparcia w różnych dziedzinach,
 •  organizowanie akcji charytatywnych,
 •  szerzenie idei wolontariatu,
 •  współpraca ze środowiskiem.

Przykładowe formy działalności Koła:

 • zbiórka żywności, kosmetyków i odzieży dla osób bezdomnych,
 •  współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie,
 •  świąteczna zbiórka żywności i artykułów gospodarstwa domowego dla osób potrzebujących,
 •  „akcja pierniczkowa” – przekazywanie Pracownikom i Studentom pierniczków z życzeniami przed Świętami Bożego Narodzenia

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomagać innym 😊

Wolontariat Studencki Agape

www: AGAPE Studenckie Koło Naukowe

Archiwa