Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyżury pracowników

Terminy dyżurów (ONLINE) w roku ak.2023/2024 (zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa):

Dyżury_sesja egzaminacyjna i poprawkowa_2023_2024

 

linki do dyżurów dra hab.Roberta Małoszowskiego, prof.UKEN:

07.02.24, 10.00-11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU2MGMzMTUtNTQxNi00M2MyLTkzZDEtYTgyMWI3NGQyMTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225b706b9b-559f-496e-ad67-9c4f783ea3cb%22%7d

dyżur 08.02.24, godz 11.30 – 13.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVjY2JjZjEtMjBhNC00OGY2LTgzMzctOGRmOTAyODEwOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225b706b9b-559f-496e-ad67-9c4f783ea3cb%22%7d

dyżur 15.02.24, godz 11.30 – 13.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1MGM5NDktZGZiYS00NGQ5LWJhOWQtMDhhOGNkN2IwOWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225b706b9b-559f-496e-ad67-9c4f783ea3cb%22%7d

dyżur 21.02.24, godz. 10.00 – 11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ1NTA0MjctMmRhMC00YTdmLTkzYzgtOTJjYjZlMDljZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225b706b9b-559f-496e-ad67-9c4f783ea3cb%22%7d


czwartki 11.30 – 12.15 – dyżur instytutowy

czwartki 12.15  – 13.00 – dyżur dla studentów (stacjonarny)

 

link do dyżuru dra hab.Roberta Małoszowskiego, prof.UKEN:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU2MGMzMTUtNTQxNi00M2MyLTkzZDEtYTgyMWI3NGQyMTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225b706b9b-559f-496e-ad67-9c4f783ea3cb%22%7d

POKOJE PRACOWNICZE (.PDF)

 

 

 

Archiwa