Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia pierwszego stopnia – pedagogika

 

Studenci w zależności od wybranej specjalności realizują praktyki w:

  • Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza – szkoły, poradnie, internaty, domy dziecka, świetlice środowiskowe itp.
  • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień – szkoły, placówki terapii uzależnień, świetlice środowiskowe itp.

 

Praktyki odbywające się w roku akademickim 2020-21 są realizowane według zasad uwzględniających stan pandemii.
Studenci studiów stacjonarnych otrzymują informacje na temat praktyk w czasie spotkań z koordynatorem praktyk.
Studenci studiów niestacjonarnych otrzymują informacje na temat praktyk od koordynatora praktyk/opiekuna roku.
Praktyki na studiach niestacjonarnych organizowane są w formie zdalnej.

Archiwa