Przejdź do menu Przejdź do treści

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia stacjonarne

Studenci kierunku PPiW  zobowiązani są gromadzić dokumentację realizowanych praktyk, budując z niej tzw. portfolio – dziennik praktyk, zgodnie ze wzorem – pobierz

Portfolio 2022-23 Stacjonarni I rok


Każdy student kierunku PPiW zobowiązany jest do zachowania tajemnicy danych osobowych wychowanków i uczniów, z którymi spotyka się w ramach praktyk. W związku z tym, studenci składają stosowne oświadczenie, które przechowuje kierownik ds. praktyk w IPPiW. – pobierz


Dla studentów IV roku PPiW:

Instrukcja do praktyki w przedszkolu oraz w klasach I-III

 


studia niestacjonarne

Studenci kierunku PPiW, zobowiązani są gromadzić dokumentację realizowanych praktyk, budując z niej tzw. portfolio – dziennik praktyk, zgodnie ze wzorem – pobierz

portfolio 2022-23 Niestacjonarni I rok


Każdy student kierunku PPiW zobowiązany jest do zachowania tajemnicy danych osobowych wychowanków i uczniów, z którymi spotyka się w ramach praktyk. W związku z tym, studenci składają stosowne oświadczenie, które przechowuje kierownik ds. praktyk w IPPiW. – pobierz

Archiwa