Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

Więcej

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia skierowane są do nauczycieli, pracowników oświaty i samorządowej administracji oświatowej, z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata. Absolwent uzyskuje kompetencje niezbędne do prawno-administracyjnego i psycho – pedagogicznego kierowania szkołą i placówkami oświatowymi, wymagane przy objęciu kierowniczych stanowisk w oświacie.

Więcej

Archiwa