Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe „Wspieranie Rozwoju Dziecka”

Studenckie Koło Naukowe „Wspieranie Rozwoju Dziecka” powstało w październiku 2003 roku w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jego założycielką była dr Celestyna Grzywniak.

Obecnie funkcję opiekuna Koła pełni dr hab. Anna Szkolak-Stępień, prof. UKEN.

Celami Koła są:

  1. Poznawanie metod i różnych możliwości wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  2. Rozszerzanie zainteresowań w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  3. Prowadzenie badań naukowych.
  4. Poznawanie działalności przedszkoli, szkół, placówek pedagogicznych.
  5. Wzbogacanie własnego rozwoju.
  6. Zdobywanie doświadczeń zawodowych.
  7. Nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi.

Cele są realizowane poprzez udział w: badaniach naukowych, wolontariacie, warsztatach, szkoleniach/webinarach, seminariach i konferencjach.

Działalność Koła:

W ramach Koła prowadzone są wolontariaty, warsztaty, spotkania odbywające się między innymi w Szkole Podstawowej nr 58 w Krakowie. Pod okiem nauczycieli wczesnej edukacji studenci mogą prowadzić badania naukowe dotyczące inspirujących ich tematów. Poza tym w celu wzbogacenia własnego rozwoju studenci biorą udział w różnych szkoleniach/webinarach organizowanych przez Komitet Organizacyjny Seminarium SSD IOSTE i Redakcję czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa czy warsztatach w ramach współpracy z platformą dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli wczesnej edukacji „Zmalujmy razem”, których celem jest przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi i umieszczenie ich na platformie. Jednym z ważnych punktów działalności Koła jest również zapraszanie ciekawych ludzi, pasjonatów, na prelekcje i dyskusje. Do takich ciekawych spotkań należy zaliczyć organizowanie wykładów doskonalących: „Co nauczyciel wiedzieć powinien, aby wspierać rozwój dziecka?” prowadzonych przez dr Ewę Ir. Członkowie Koła mają możliwość m. in. projektowania scenariuszy/artykułów do czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, uczestniczenia w klimatycznych Studenckich Wieczorach Naukowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa!

Zgłoszenia proszę kierować do opiekuna Koła:

dr hab. ANNA SZKOLAK-STĘPIEŃ, prof.UKEN
anna.szkolak-stepien@up.krakow.pl

Archiwa