Przejdź do menu Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Warunki przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określają: Regulamin Studiów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od 1 października 2019 r. opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z poźń. zm.) § 35 – § 43

 

Zasady archiwizowania prac dyplomowych – zarządzenie Rektora

Rejestracja pracy dyplomowej

Procedura antyplagiatowa

Wzór opinii promotora

Wzór recenzji pracy

Wydanie dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2023/2024 – POBIERZ

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych – POBIERZ

Archiwa