Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Koła naukowe działające w IPSWR

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
opiekun – dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów jest najstarszym, bo działającym od 1953 roku kołem na Uczelni i prowadzi działalność naukową oraz wolontarystyczną.

Protektorat nad kołem objął dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP.

Aktualnie SKNP liczy 12 członków a spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Oficjalna strona koła znajduje się pod adresem www.sknp.up.krakow.pl

kontakt: sknp@up.krakow.pl

Celami i zadania SKNP:

1) szerzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych (szczególnie pedagogiki) wśród studentów UP oraz poza jego obrębem – w kraju oraz zagranicą.

2) prowadzenie działalności naukowej (uczestnictwo i organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, debat, warsztatów, prelekcji, projekcji, prezentacji, szkoleń i tym podobnych).

3) prowadzenie działalności badawczej (udział i organizacja projektów badawczych).

4) prowadzenie działalności wolontarystycznej (własnej i wspierającej inne instytucje oraz organizacje).

5) walka z wszelkimi formami dyskryminacji, nietolerancji, wulgaryzmu, agresji i innymi patologiami społecznymi.

6) wykorzystywanie nowych metod, form, środków pracy w celach naukowych, badawczych i wolontarystycznych.

7) kreowanie nowych przedsięwzięć oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

6) współpraca z organizacjami i placówkami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi (w tym organizacjami studenckimi).

7) promocja Instytutu Nauk o Wychowaniu i samego UP.

 

W mijającym semestrze wykonaliśmy kolejne kroki, aby rozwinąć Studenckie Koło Naukowe Pedagogów! Dzięki inicjatywie Studentów naszego Instytutu rozpoczęła w tym semestrze swoje prace i działalność wyjątkowa sekcja Twórcze pisanie w praktyce pedagogicznej. Prace nowej sekcji znalazły inspiracje i wsparcie w ramach współpracy międzynarodowej z organizacją Pongo Teen Writing Project w Stanach Zjednoczonych, realizującą program wykorzystujący proces pisania, jako formę dedykowaną pracy z młodzieżą, konfrontującą się z trudnymi realiami życia i społecznymi zagrożeniami. Pracę rozpoczynamy zatem pod jej patronatem. Chcemy poszukiwać własnych pomysłów i sposobów inicjowania i rozwijania działań wartościowych kulturotwórczo, pedagogicznie i społecznie.

Prace sekcji mają charakter warsztatowy. Próbujemy się przekonać, na ile metody twórczego pisania mogą mieć głęboką wartość kulturotwórczą i pedagogiczną. Zastanawiamy się i „testujemy” w praktyce na czym polega praca z słowem, budowaniem historii, rozwojem wyobraźni i ochroną pamięci wówczas, gdy głównym celem nie jest wartość artystyczna, ale radość tworzenia, inspirowanie się wzajemne, tworzenie więzi i troska o własny rozwój.. Warsztaty łączymy z dyskusją nad ważnymi tematami z zakresu współczesnej humanistyki: filozofii kultury i sztuki oraz refleksja nad inspiracjami jakie proponuje nam współczesna psychologia rozwoju osobowego i twórczości.

Chcielibyśmy łączyć pracę nad sobą z pracą dla innych i zapraszać do współpracy zarówno naszą społeczność akademicką jak i twórców kultury oraz osoby pokazujące swoim działaniem, czym jest autentyczna wrażliwość twórcza i pedagogiczna. Budujemy sieć kontaktów i  poszukujemy możliwości praktycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o pogłębioną refleksję nad wychowaniem przez sztukę – w tym szczególnie pracę słowem. Spotkania sekcji odbywają dwa razy w miesiącu! Naszymi inicjatywami będziemy się dzielić na stronie i profilu facebookowym Koła.

Sekcje prowadzi dr Marta Krupska

 

Archiwa