Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkanie inauguracyjne

Pedagogika, I stopnia
Studia stacjonarne

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku studiów I stopnia

odbędzie się 2. października br. przy ul. Ingardena 4 w Auli starej (2 piętro) o godz. 9:00.

 

opiekun roku: dr Jovita Vaškevič-Buś

 

 

Pedagogika, II stopnia
Studia stacjonarne

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku studiów II stopnia

odbędzie się 2. października br. przy ul. Ingardena 4 w sali 416 (4 piętro) o godz. 11:00.

 

opiekun roku: dr Katarzyna Sygulska

 

Pedagogika, I stopnia
Studia niestacjonarne

Spotkanie inauguracyjne dla studentów odbędzie się 13.10.2023 o godz. 16.00 w sali 416. Po spotkaniu odbędzie się wykład (w formie stacjonarnej) z Historii wychowania w bloku 4h w godzinach 17.00-20.00.

 

opiekun roku: dr Aneta Wojnarowska

 

Pedagogika, II stopnia
Studia niestacjonarne

Przed spotkaniem organizacyjnym w godz. 15:30-18:45 odbędą się zajęcia w 2 grupach konwersatoryjnych  z przedmiotów:

Dydaktyka ogólna – dr Joanna Wnęk-Gozdek (grupa K1) (nazwiska studentów będące w przedziale A-M) – sala 406

Komunikacja interpersonalna – mgr Jacek Milczanowski (grupa K2) (nazwiska studentów będące w przedziale N-Z) – sala 407

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku studiów II stopnia,

odbędzie się 13. października br. przy ul. Ingardena 4 w Auli starej (2 piętro) o godz. 18:45. (uwaga! nastąpiła zmiana godziny)

 

opiekun roku: mgr Natalia Twardosz

Archiwa