Przejdź do menu Przejdź do treści

Wirtualny Wernisaż Dobrych Praktyk Edukacji Zdalnej

Dnia 30 maja 2023 roku na platformie Google Meet odbył się Wirtualny Wernisaż Dobrych Praktyk Edukacji Zdalnej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny oraz Studenckie Koło Naukowe „Nauczyciel z Pasją” we współpracy z Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
To wydarzenie było częścią projektu „Edukacja w dobie Covid-19: Popularyzacja Osiągnięć Naukowych w Zakresie Kryzysowej Nauki Zdalnej”
(SNOP/SN/515329/2021), który został sfinansowany przez Program Krajowy „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Projekt ma na celu promocję nauki i jej osiągnięć w społeczeństwie oraz ułatwienie efektywnej komunikacji między uczelnią a jej społecznością, co prowadzi do większej współpracy między naukowcami a społeczeństwem oraz lepszego wzajemnego zrozumienia potrzeb.
W Wirtualnym Wernisażu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji naukowych, w
tym:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Politechnika Gdańska oraz
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich.

Celem Wernisażu było zaprezentowanie rozwiązań w zakresie nauczania zdalnego, które zostały opracowane w obliczu kryzysu epidemiologicznego i wprowadzania nowych form pracy, dostosowanych do potrzeb nowej rzeczywistości.

Podczas wydarzenia dokonano przeglądu różnych form pracy zdalnej z uczniami, w tym webinariów, indywidualnych wideospotkań oraz interaktywnych zadań i testów.

Główną moderatorką i organizatorką spotkania była dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP w Krakowie. Moderatorami technicznymi byli mgr inż. Joanna Borowiec-Jaskólska oraz mgr inż. Artur Majchrzak (Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).
W wydarzeniu wzięli udział ponad 50 uczestników, a podczas spotkania wygłoszono 8 referatów.

Tematyka wystąpień obejmowała m.in.:

 • aktywizowanie uczących się na zajęciach online (dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Centrum Języków Obcych, Politechnika Gdańska),
 • trwałość doświadczeń edukacji zdalnej w czasach pandemii (dr hab. Anna Turula, prof. UP, kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej, UP w Krakowie),
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli (dr Kamila Gandecka, mgr Marta Stąporek, mgr Magdalena Wierzańska, metodyczki Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki, AGH),
 • multimedia jako narzędzia w procesie uczenia się (dr Stefan Nowicki, dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość, Uniwersytet Wrocławski),
 • materiały cyfrowe uzupełniające i wyrównujące (mgr inż. Martyna Burdzy, mgr inż. Kamila Pawłowska, mgr inż. Artur Majchrzak, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, UPWr),
 • warsztaty zdalne dla nauczycieli i studentów (Paulina Burkot, studentka studiów magisterskich na kierunku biologia, specjalizacja nauczycielska; Katarzyna Budzowska, studentka studiów magisterskich Filologia Angielska, specjalizacja nauczycielska. Przewodniczące SKN „Nauczyciel z Pasją”) oraz
 • współpracę i realizację projektów międzynarodowych w dobie pandemii (mgr Dobrosława Egner, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich).

Wernisaż otworzył nowe możliwości doskonalenia metod nauczania na odległość, rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz prezentacji dobrych praktyk w pokonywaniu problemów wynikających z pandemii Covid-19 w edukacji.

Z materiałami Wirtualnego Wernisażu dobrych praktyk edukacji zdalnej można zapoznać się na platformie Nauka w Pandemii która również powstała w wyniku realizacji projektu „Edukacja w dobie Covid-19: Popularyzacja Osiągnięć Naukowych w Zakresie Kryzysowej Nauki Zdalnej” (SNOP/SN/515329/2021).

 

Program

Archiwa