Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaproszenie na VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce – mapowanie pola badawczego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej organizowanym przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 22 września 2021 r. w formie hybrydowej: w Instytucie Pedagogiki UJ,
ul. Batorego 12 w Krakowie oraz za pośrednictwem MS Teams.

Link do łączenia się będzie przesłany Uczestnikom i Zainteresowanym w tygodniu poprzedzającym spotkanie. Ponadto będzie on dostępny na stronie internetowej IP UJ https://pedagogika.uj.edu.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z Programem VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej
Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce– mapowanie pola badawczego

Stały Komitet Naukowy Seminariów PMP:
Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Prorektor UJ ds. rozwoju
Prof. dr hab. Marcin Karas, UJ
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ (Przew. Seminarium)
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, UŚ
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, UJ
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – (Przew. Seminarium)
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński – UJ
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – dr h. c. multi, UŁ, APS
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – APS

 

Archiwa