Przejdź do menu Przejdź do treści

Kompetentny nauczyciel-mistrz i wychowawca

Finansowanie: NCBR POWR.03.01.00-00-KN22/18-00

Czas realizacji: 2018-2022

Informacje ogólne:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa zakorzenionych w zmianie społecznej, studentom kierunków nauczycielskich. Udział przyszłych nauczycieli w projekcie, w zakresie  przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, przyczyni się do wzrostu poziomu kompetencji społeczno-emocjonalnych, osobistych, interpretacyjno – komunikacyjnych, kreatywno – krytycznych, współdziałania, pragmatycznych i informatyczno – medialnych. Profesjonalne przygotowanie przyszłych nauczycieli przyczyni się do zniwelowanie nadmiaru stresu towarzyszącego młodym nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową w szkole oraz zagwarantuje lepszą jakość edukacji.

Efekty:

– Innowacyjny program kształcenia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,

–  Innowacyjne formy pracy: warsztaty, projekty, laboratoria, tutoring, praktyki ze studium przypadku

– Innowacyjne przedmioty: warsztaty umiejętności wychowawczych, laboratoria mikroprocesów edukacyjnych, tutoring, projekt rozwoju osobistego, praktyka psychologiczno-pedagogiczna realizowana w szkole ze studium przypadku indywidualnego

– Nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w aparaturę cyfrową oraz multimedialną

– Stosowanie w praktyce edukacyjnej narzędzi diagnostycznych, gier dydaktycznych, integracyjnych, do budowania wspólnot i komunikacji interpersonalnej

– Rozwój kompetencji warunkujących rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela oraz efektywność jego pracy dydaktyczno-wychowawczej

Archiwa