Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe „Rozwoju Zawodowego Nauczycieli”

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli powstało w lipcu 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z inicjatywy dr hab. Iwony Czai-Chudyby prof. UP. Założycielem i opiekunem Koła jest mgr Agnieszka Kosek.

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, zrzeszającą studentów II stopnia kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, a także współpracującą z absolwentami Instytutu i Uczelni.

Najistotniejszymi celami Koła jest:

 • Monitorowanie zawodowych losów studentów i absolwentów.
 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Wspieranie procesu samokształcenia Członków Koła.
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi.
 • Rozszerzenie zainteresowań w zakresie alternatywnych nurtów w pedagogice.
 • Propagowanie idei wolontariatu w placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Wdrażanie członków koła do kształcenia ustawicznego.
 • Wzbogacanie własnego rozwoju i wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi.

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli podejmując się realizacji celów określonych w Statucie Koła (§ 5 pkt. 1 – 8) w trakcie swojej działalności:

 • będzie monitorować losy zawodowe studentów i absolwentów wymienionych w § 8 pkt. 1 – 2 poprzez systematyczne badanie ich losów;
 • będzie organizować zebrania Koła, seminaria naukowe oraz warsztaty szkoleniowe zachęcające członków Koła do kształcenia ustawicznego;
 • podejmie współpracę z różnymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi (w tym współpracę wolontaryjną) umożliwiającą członkom Koła poszerzenie wiedzy pedagogicznej i nabycie doświadczenia zawodowego;
 • we współpracy z Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej zorganizuje konferencje naukowe dla nauczycieli;
 • podejmie działania związane z wydaniem publikacji naukowej i/lub poradnika metodycznego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego;
 • będzie organizowało doroczne zjazdy rocznikowe absolwentów studiów licencjackich i magisterskich ukończonych na kierunkach: pedagogika (specjalność przedszkolna i/lub wczesnoszkolna) oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów do członkowstwa w Kole i udziału w organizowanych warsztatach, seminariach i praktykach.

Więcej informacji na temat Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Zawodowego Nauczycieli znajduje się na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/rozwojzawodowynauczyciela/

Archiwa