Przejdź do menu Przejdź do treści

Kalendarz wyborczy

29 stycznia – 2 lutego 2024 roku

  1. Zgłaszanie kandydatów:
    • w wyborach elektorów do wyboru rektora oraz
    • w wyborach do Senatu.
  2. Składanie deklaracji wyboru okręgu wyborczego dla pracowników, którzy wskazali dwie dyscypliny po 50% aktywności naukowo-badawczej i nie złożyli deklaracji przynależności do rady dyscypliny.

Wybory elektorów do wyborów rektora oraz wybory do Senatu

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 10.00 (Kuria B)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina sztuki
godzina 11.00 (Kuria A)
godzina 14.00 (Kuria B)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy dydaktyczni
godzina 10.00

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk humanistycznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 13.00 (Kuria B)

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauki przyrodniczych i ścisłych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 12.00 (Kuria B)

7 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk społecznych
godzina 10.00 (Kuria A)
godzina 10.00 (Kuria B)

8 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
godzina 9.00

Kuria A – prof. i prof. uczelni
Kuria B – badawczo-dyd. bez prof.

https://www.uken.krakow.pl/uniwersytet/uczelniana-komisja-wyborcza/kalendarz-wyborczy

Archiwa