Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt „Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej”

01.01.2022 r. rozpoczęto realizację projektu „Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej” finansowanego ze środków programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W ostatnich miesiącach zarówno szkoły, jak i uczelnie weszły w okres znaczących zmian i przeobrażeń związanych z sytuacją pandemiczną na świecie co znalazło odzwierciedlenie w funkcjonowaniu placówek oświatowych.

Ogólnym celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych przeprowadzonych w Polsce jak i za granicą w obszarze kryzysowej nauki zdalnej w warunkach pandemii Covid-19. Szczegółowymi celami projektu są: wspieranie poziomu przygotowania nauczycieli do kryzysowej nauki zdalnej; doskonalenie metod nauczania na odległość oraz rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli szkolnych i akademickich; promocja dobrych praktyk pokonania problemów spowodowanych pandemią Covid-19 w sferze edukacji.

W wyniku realizacji projektu zostaną:

– przygotowane 2 publikacje naukowe do czasopism z listy Ministerstwa z IF,

– 2 referaty konferencyjne;

– zorganizowane 3 zdalne seminaria związane z prezentacją dobrych praktyk w zakresie kryzysowej nauki zdalnej dla nauczycieli na różnych poziomach edukacji i specjalizacji z uwzględnieniem rozwoju kompetencji cyfrowych;

– opracowana platforma online zasobów dzielenia się wiedzą w zakresie kryzysowej nauki;

– organizowany wirtualny wernisaż (wystawa) dobrych praktyk uczelnianego i szkolnego kształcenia zdalnego (w tym online zasobów muzeów, in. instytucji, efektywnych narzędzi nauki zdalnej);

– organizowana międzynarodowa szkoła letnia pt E-learning kryzysowy vs tradycyjne kształcenie zdalne: problemy, perspektywy, dobre praktyki.

Termin realizacji projektu: 1.01.2022 r.  – 31.12.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP

Strona projektu „Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej” > >

 

                         

Archiwa