Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt Social media and trust building – Visegrad Fund

Miło jest nam poinformować, że projekt Social media and trust building został zaakceptowany do finansowania w ramach grantów standardowych funduszu wyszehradzkiego. Nr projektu ID #/Title: 21830123. Instytucją wiodącą w działaniach jest Západočeská univerzita v Plzni (lider dr Michal Micik z zespołu doc. Ludvika Egera). Partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny – Instytut Nauk o Wychowaniu, Szent István University, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt będzie realizowany w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Projekt Social media and trust building koncentruje się na ukazaniu roli mediów społecznościowych w budowaniu zaufania w społeczeństwie. Celem działań jest analiza naukowa w zakresie problematyki kreowania zaufania poprzez interakcje w mediach społecznościowych. Kolejnym celem grantu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce rozwoju kapitału społecznego oraz kompetencji cyfrowych, a także niwelowania zjawiska dezinformacji przez ekspertów z krajów wyszehradzkich. Wyniki projektu pomogą pogłębić zrozumienie mechanizmów zachodzących w nowych mediach związanych z rozbudzaniem zaufania w społeczeństwie w krajach grupy V4. Prowadzone badania są okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób media społecznościowe mogą być wykorzystywane do promowania demokratyzacji i zmniejszania ilości dezinformacji. Projekt wpisuje się w problematykę pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania są również odpowiedzią na rosnącą skalę zjawiska dezinformacji i manipulacji medialnej w społeczeństwie.

W skład polskiego zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk (koordynator ze strony UP INOW), prof. UP Katarzyna Potyrała, dr Anna Mróz.

Archiwa